روان شناسی

تحقیق بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات

دانلود تحقیق در مورد بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات،
در قالب word و در 71 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: ادبيات پژوهش
مقدمه
بيان مسأله
اهميت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضيه‌ هاي پژوهش
تعريف متغيرها

فصل دوم: پايه‌ هاي نظري و پيشنة تحقيق
مقدمه
اضطراب
علائم اضطراب
بيماري‌ هایي كه در اثر اضطراب ايجاد مي شوند
رويكردهاي نظري به اضطراب
اضطراب امتحان
پيشينه تحقيقات

فصل سوم: روش تحقيق
مقدمه
جامعه آماري
نمونه آماري
شيوه اجراي تحقيق
روش‌ هاي آماري

فصل چهارم: يافته‌ هاي پژوهشي
مقدمه
يافته‌ هاي توصيفي
يافته‌ هاي استنباطي

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
 مقدمه
بحث و نتيجه‌گيري
پيشنهادهاي كاربردي
پيشنهادهاي پژوهشي
محدوديت‌هاي پژوهش
منابع و ضمائم
توضیحات:
مقدمه

قرن حاضر قرن فن‌آوري، قرن اضطراب و قرن پيچيدگي‌‌هاست كه هر كدام انسان را مخاصره كرده‌اند. در ميان اين گرداب، آن چه از انسان امروزي انتظار مي‌رود دانش آموزي و كنار آمدن با پيچيدگي‌هاي دنياست. اين پيچيدگي، انسان امروزي را بر آن داشته تا با آن كنار آيد و براي كنار آمدن بر اين وضع، از مكانيزم تعادل حياتي سود مي‌جويد. انسان مجموعه‌اي از هيجانات است كه براي مقابله با اين پيچيدگي‌ با آنها توسل مي‌جويد. در اين ميان اضطراب مشهود و بارز است. همه ما از معناي واژه اضطراب و چگونگي احساس‌مان در زماني كه مي‌گوييم مضطربيم، تصور كلي داريم. ما مي‌توانيم تا حدي در مورد تجربه‌ دروني مرتبط با چنين احساس‌هايي هم داستان‌ باشيم. جدا از نظريه‌‌پردازيهاي كه در مورد اضطراب شده، اضطراب نقش يك علامت خطر را مبني بر اين كه جريان بر وقف مراد نيست براي فرد ايفا مي كند. در اين تلاطم قرن، نقش انسان بر كسب دانش رقم زده است. انسان دانش را كسب كرده و به پيش مي‌رود و هرچه مي‌آموزد در انبار ذهن خويش آنها را اندوزش مي‌كند.

انسان در عصر پراضطراب به پيش مي‌رود و علم مي‌آموزد ولي ارتباط مخزن اندوزش ذهني وي با اين هيجانات، او را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. ارتباط بين هيجانات و حافظه بسيار پيچيده است؛ زيرا اين دو در بسياري از زمينه‌ها با يكديگر روابط متقابل دارند( خداپناهي، 1376).
دانلود فایل

دانلود فایل”تحقیق بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات”